Documento sin título
     
Inici
 
Qui som  
Que fem  
Contacte   Enllaços  
filete
Qui som
 
Publicacions
 
Premsa
 
  Noticies del CESB
 
filete
Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2015
  Un any més presentem la Memòria Socioeconòmica de Barcelona i, amb ella, l’evolució dels principals indicadors econòmics, laborals i de qualitat de vida de la ciutat, en aquest cas de corresponents a l’any 2015. Ens trobem davant d’una situació complexa, plena d’incerteses econòmiques i polítiques, en un context en el que, al mateix temps que apareixen signes de recuperació en els indicadors macroeconòmics,......  
+ info
filete
Dictamen sobre l’Estratègia per l’Ocupació de Barcelona 2016-2019
  El CESB presenta el seu dictamen preceptiu sobre el document l’Estratègia per l’Ocupació de Barcelona 2016-2019, presentat per l'Ajuntament de Barcelona ......  
+ info
filete
Taller pràctic: "Introducció a les Dades Estadístiques Europees Eurostat"
  El 24 d'octubre, a la Sala Jordi Maragall del CIDOB, el CESB en col·laboració amb l'EUROSTAT i l'empresa Sogeti Luxembourg va organitzar el taller pràctic "Introducció a les Dades Estadístiques Europees Eurostat", que va comptar amb l'assistència de 40 tècnics de diferents departaments de l'Ajuntament de Barcelona, els sindicats CCOO i UGT, Foment del Treball Nacional i del CIDOB. ......  
+ info
filete
Dictamen sobre el Pla d’actuació municipal 2016-2019
  El CESB presenta el preceptiu dictamen sobre el Pla d’actuació municipal 2016-2019. El CESB vol destacar el valor afegit de fomentar la participació ciutadana i promoure la presa de decisions compartida entre el poder polític i la ciutadania. Tot i l’acord amb aquesta estratègia de potenciar la participació ciutadana, considera que es fa poc esment al diàleg i a la necessitat d’acord i......  
+ info
filete
Informe sobre la venda irregular al carrer
  La venda ambulant sense autorització als espais públics no és una activitat d’aparició recent, sinó que està inclosa en l’anomenada economia submergida o mercat negre que, amb diferents intensitats i casuístiques, es troba present en tots els sistemes econòmics i tots els països. El CESB presenta l'informe que ha elaborat per tal de analitzar i valorar aquest fenòmen en el context de la......  
+ info
filete
Informe sobre l' evolució de l'atur a Barcelona. Juny 2015 - Juny 2016
  L'Informe sobre l' evolució de l'atur a Barcelona. Juny 2015 - Juny 2016 recull dades de l'evolució de l'atur de llarga durada a la ciutat, per una banda, i de l'atur registrat per barris i districtes de la ciutat. Destacar que el pes de l’atur registrat sobre la població de 16-64 anys s’ha reduït a tots els barris de la ciutat al darrer......  
+ info
filete
Informe sobre el treball a Barcelona 2015
  El treball a Barcelona 2015 recull l'evolució de l'atur, la contractació, l'afiliació a la Seguretat Social, etc. a Barcelona. També s'analitza com estan afectant els ERO, la sinistralitat, el grau de cobertura de les prestacions per desocupació i els salaris i costos laborals, amb especial atenció a les escletxes salarials per sexe i edat. ......  
+ info
filete
Resolució sobre la mesura de govern de suport i impuls del sector de la restauració a Barcelona
  El 15 de juliol a la reunió extraordinària de la Comissió Executiva del  Consell Econòmic i Social de Barcelona es va aprovar una resolució sobre la mesura de govern de suport i impuls del sector de la restauració a Barcelona en la que, tot i valorant positivament els seus objectius, expressa que la participació dels agents socials i econòmics és imprescindible, ja que......  
+ info
filete
Informe sobre l'atur de llarga durada a Barcelona. Abril 1016
  L’atur de llarga durada es redueix a la ciutat. No obstant, es manté el seu impacte sobre determinats sectors de la població.
Segons dades de l’atur registrat, a l’abril de 2016 hi ha a la ciutat 35.754 persones que porten més d’any sense treballar. Aquesta xifra puja a 65.500 persones si prenem com a referència l’Enquesta de població activa del primer trimestre de......  
+ info
filete
Informe sobre l'estat actual i impacte de l’R+D i la innovació a l’àrea metropolitana de Barcelona
  L’informe s’ha fet tenint en compte que l’R+D és un factor determinant de les capacitats d’un territori per ser competitiu en un món globalitzat, on el coneixement i el nivell formatiu de les persones són factor cabdals. Recull les dades i l’evolució de les inversions, de l’ocupació i el paper que desenvolupen els diferents agents.
Dibuixa una situació en la qual es combinen......  
+ info
filete
Informe sobre Atur, nivell d’estudis i renda familiar disponible als barris de Barcelona. Desembre 2015
  Els barris amb les majors taxes d’atur sobre la població de 16 a 64 anys són els que presenten les menors rendes familiars disponibles i el menor nivell formatiu dels residents. En sentit contrari, els territoris amb major nivell de formació tendeixen a coincidir amb els que presenten menors taxes d’atur i més alts índex de renda familiar disponible. ......  
+ info
filete
Jornada: Estat actual i impactes de l'R+D i la innovació a l'àrea metropolitana de Barcelona
  Es va cel.lebrar el passat 16 de març  al Col.legi d'Economistes de Barcelona.
Les capacitats d’un territori, sigui ciutat o país, en el camp de l’R+D són un factor determinant de la seva fortalesa per ser competitiu en un món creixentment globalitzat i on el coneixement està esdevenint cabdal per al desenvolupament econòmic.
Podem dir que els països i les regions amb una......  
+ info
filete
Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2014
  Recull la evolució de l'activitat econòmica de Barcelona i del seu entorn. També inclou propostes sobre el paper i futur de la indústia -Joan Majó-; el comerç -Miguel A. Fraile-; lluita contra la pobresa -Francesc Mateu-; el disseny -Sònia Monclús; el món de la salut -Albert Giralt- i el 22@ -Ramon Salabert-. ......  
+ info
filete
Jornada:
Reunió del Ple del CESB del 10 de desembre de 2015
  A la Sala Lluís Companys de l'Ajuntament de Barcelona va tenir lloc amb l'assistència de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la reunió del Ple del CESB on es van aprovar la Memòria d'activitats 2015, el Pla de treball 2016, el Dictamen sobre les ordenances fiscals i la Resolució sobre la pròrroga dels pressupostos, la Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2014 i es va informar......  
+ info
filete
Informe sobre l'evolució de l’atur a Barcelona, Juny 2015
  Informe del Consell Econòmic i Social de Barcelona sobre l’evolució dels indicadors més rellevants de l’atur a Barcelona separats per:
1. Durada de l’atur per sexe, edat, nivell de formació i sector parant especial atenció a l’atur de llarga durada d’entre 1 i 2 anys i al de molt llarga durada de més de 2 anys.
2. Evolució de l’atur per barris i......  
+ info
filete
Informe sobre el treball a Barcelona 2014
  L’informe recull l’evolució de la població activa, l’ocupació, l’afiliació a la Seguretat Social, la contractació, el salaris,.. a Barcelona durant l’any 2014 comparant-los amb els de l’RMB, Catalunya i Espanya.
També inclou d’altres aspectes com els expedients de regulació d’ocupació, les prestacions per desocupació i la salut laboral. ......  
+ info
filete
Informe sobre emigració i població Barcelonina resident a l’estranger
  Aquest informe recull la evolució dels principals indicadors del fenomen emigratori que s’està produint a Barcelona, les seves causes i les seves repercussions socials i econòmiques. Cal destacar que la crisi econòmica és un del factors que més afavoreix la emigració, sobre tot de la població jove i de les persones immigrants.
La marxa del jovent suposa no només suposa la pèrdua del......  
+ info
filete
Informe de conjuntura del mercat laboral i l'activitat econòmica a Barcelona
  És un informe sobre les dades del mercat de treball i d’activitat econòmica que s’actualitza de forma permanent.
En les primeres dades es troba: l’EPA, l’ atur registrat i la seva distribució geogràfica, contractació i la afiliació a la Seguretat Social.
En l’apartat de dades d’activitat econòmica es presenten indicadors de l’evolució del trànsit de passatgers per l’aeroport, de mercaderies al port......  
+ info
filete
Reunió del Ple del CESB del 3 de desembre de 2014
  El passat 3 de desembre de 2014 es va celebrar el Ple del Consell Econòmic i Social de Barcelona presidit per l’alcalde de Barcelona senyor Xavier Trias i el president en funcions del CESB, senyor Vicenç Tarrats. En aquest Ple es va aprovar la Memòria Socioeconòmica de Barcelona,  el Dictamen de pressupostos municipals 2015, així com diversos informes sobre la situació laboral del......  
+ info
filete
Informe sobre la situació laboral del jovent a Barcelona 2014
  Aquest informe complementa i analitza el presentat l’any 2013 elaborat a proposta de l’Ajuntament de Barcelona. S’ha estudiat la situació laboral del jovent a partir de diferents indicadors com la població, l’enquesta de població activa, l’atur registrat, la afiliació a la Seguretat Social i la contractació, obtenint una radiografia sobre la situació laboral dels i les joves de la ciutat. ......  
+ info
filete
Informe sobre l’atur de llarga durada Setembre 2014
  Presenta les dades de l’atur de llarga durada del setembre de 2014 i la seva evolució des del començament de la crisi.  S’analitzen diferents  variables com l’edat,  sexe, nivell formatiu i sector, també s’inclou la comparació amb les dades de l’EPA i per diferents àmbits territorials.
Com a resum general es pot remarcar que, a Barcelona, el nombre de persones aturades de......  
+ info
filete
Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2013
  La Memòria Socioeconòmica de Barcelona reflexa l’evolució de l’activitat econòmica i el mercat de treball a Barcelona i el seu entorn, les polítiques actives d’ocupació i de creació d’empreses, les polítiques socials, així com els indicadors sobre població, serveis socials i qualitat de vida (transport, cultura, educació, habitatge...).
S’inclou un capítol de Perspectives on persones expertes i responsables institucionals analitzen com sortir......  
+ info
filete
Informe sobre l’atur als barris
  S’ha elaborat aquest informe a partir de les dades d’atur registrat del mes de juny de 2014  des d’on es pot veure l’evolució i el grau d’afectació en els diferents barris de la ciutat. Es   presenta l’evolució de l’atur registrat i el seu impacte sobre la població de 16 a 64 anys dels barris, així com la distribució de l’atur de llarga durada......  
+ info
filete
Presentació a la premsa de l’informe Dones i mercat de treball a Barcelona
  El passat 25 d’abril va tenir lloc la presentació a la premsa de l’informe Dones i mercat de treball a Barcelona, elaborat pel Consell Econòmic i Social de Barcelona. Yésika Aguilar, de Foment de Treball Nacional, Juan José Casado, d’UGT de Catalunya, Vicenç Tarrats, de CCOO de Catalunya i president en funcions del Consell, acompanyats de José A. Fernández, secretari general del CESB......  
+ info
filete
Informe sobre les dones i el mercat laboral a Barcelona
  Per superar les desigualtats que hi ha en els diferents àmbits cal aconseguir un canvi d’actituds i valors que afavoreixi la coresponsabilitat, el repartiment de les feines de cura i trencar estereotips i rols sexistes.
En aquest sentit proposem, a tall d’exemple, les polítiques següents:

Impulsar i promoure la coresponsabilitat entre homes i dones en la conciliació de la vida personal i......  
+ info
filete
Compareixença de Susanna Tintoré, directora d’Emprenedoria i Ocupació de Barcelona Activa
  El passat 11 de febrer es va celebrar una reunió conjunta de la Comissió Executiva i de la d’Activitat Econòmica i Qualitat de vida del Consell Econòmic i Social de Barcelona amb  el Departament d’Emprenedoria i Ocupació de Barcelona Activa.

Susanna Tintoré, directora  d’Emprenedoria i Ocupació i Lorenzo di Pietro, director de l’àrea de Capacitació professional i Ocupació de Barcelona Activa van......  
+ info
filete
Compareixença de Raimond Blasi, regidor de Comerç, consum i mercats de l’Ajuntament de Barcelona
  El passat 29 de gener, la Comissió Executiva i la Comissió de Qualitat de Vida del Consell Econòmic i Social de Barcelona es va reunir amb Raimond Blasi, per conèixer el Pla d’Impuls i suport al comerç de Barcelona.

El comerç constitueix la primera activitat econòmica de la ciutat  en quant a nombre de centres de cotització i representa la quarta......  
+ info
filete
Compareixença de senyor Eduard Freixedes, regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona
  El passat 10 de gener la Comissió Executiva i Comissió de Medi Ambient, Mobilitat i Infraestructures del Consell Econòmic i Social de Barcelona es van reunir amb el regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, senyor Eduard Freixedes, per intercanviar d’opinions sobre l’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana.
Els representants dels CESB varen exposar la seva voluntat de fer arribar aportacions al Pla.......  
+ info
filete
Situació laboral del jovent a Barcelona
  El Consell Econòmic i Social de Barcelona, òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona en matèria socioeconòmica, ha elaborat un informe sobre la Situació laboral del jovent a Barcelona encarregat pel Plenari del Consell Municipal de Barcelona.

Per una banda, aquest informe recull l’evolució dels principals indicadors del mercat de treball a Barcelona en relació a les persones joves:......  
+ info
filete
Informe sobre l'atur registrat als barris
  Dades d'octubre de 2013

A partir de les dades d’atur registrat hem elaborat un informe on es pot veure l’evolució i el grau d’afectació de l’atur en els diferentes barris de la ciutat. ...  
PDF + info
filete
Informe sobre l’economia social i el tercer sector
  Una aproximació al seu impacte en l’ocupació i l’economia

L’informe tracta d’oferir una visió global sobre el marc i el context on l’economía social i el tercer sector s’han desenvolupat, així com les seves aportacions a la creació de riqueza i de llocs de treball, així com a la cohesió i al benestar social.
  ......  
+ info
filete
Informe de Treball a Barcelona 2012
  L’any 2012 és el cinquè consecutiu d’una crisi amb repercussions negatives sobre l’ocupació. Any rere any minva la població activa, s’incrementa el nombre de persones sense ocupació i disminueixen les
ocupades, segons l’EPA.

Al primer trimestre de 2008, Barcelona tenia amb una població activa de 801.900 persones, mentre que al quart trimestre de 2012 la xifra va baixar a 784.900; en el......  
+ info
filete
Dictamen sobre els pressupostos generals de l'Ajuntament de Barcelona 2014
  El Ple del CESB va aprovar el 18 de novembre el dictamen preceptiu sobre el projecte de Pressupostos Municipals 2014. ...  
PDF + info
filete

 

CESB: Elisabets, 8-10. - 08001 Barcelona. - Tel.: 93 413 20 64 - Mail:cesb@bcn.cat